skip to Main Content

PPKn 09/9/2020

Hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila Memberi motivasi melalui tayangan video Makna lambang negara Indonesia (warna merah melambangkan keberanian, warna emas melambangkan keagungan bangsa, dan warna putih melambangkan kesucian, kebenaran, dan kemurnian)

Read More
X